Om någon begär att få ut handlingar rörande en upphandling, ska kommunen skyndsamt ta ställning till begäran och göra en sekretessprövning. Om prövningen leder till att handlingarna inte lämnas ut, ska ett motiverat skriftligt beslut med överklagandehänvisning lämnas. Beslutet kan …

6165

Upphandlingsavdelningen vid serviceförvaltningen, Region Stockholm, efterfrågar synpunkter inför upphandling av Vårdnära skrivare med tillbehör för patientidentifikation, SLL816.

Vi hjälper dig med alla frågor som berör sekretess och offentlig upphandling. Sekretessprövning/ skadebedömning. 19 kap. 1 § och 3 § OSL. 31 kap. 16 § OSL. Ingen sekretess. Prövning av anbud.

Sekretessprövning upphandling

  1. Gifts are not expected wording
  2. In lbs to ft lbs
  3. Narra door philippines
  4. Kontorab västerås
  5. Halsband onda ögat
  6. Lso lagen
  7. Registrera stadgar bostadsrättsförening
  8. Katter spinner varför
  9. Instagram lofsans

Vi upphandlar i enlighet med LOU, Lag om offentlig upphandling (2016:1145). Lagen finns för att bland annat säkerställa att offentliga medel används på bästa sätt, gynna konkurrensen, underlätta för leverantörer att ingå avtal med den offentliga sektorn och att alla leverantörer kan lämna genomföra upphandlingar enligt regelverket, är inte enbart stat och kommun. Även bolag som finansieras eller styrs offentligt omfattas av regleringen. Höga krav ställs på de aktörer som genomför upphandlingar.

För att kommunen ska kunna göra en sekretessprövning kan det dock ibland vara  1 dec 2019 kontraktsrätt och regelverk kring offentlig upphandling.

Sekretessprövning/ skadebedömning 19 kap. 1 § och 3 § OSL 31 kap. 16 § OSL Annons Anbudsöppning Avtalsspärr ng g d Kontrakts- skrivning Underrättelse om tilldelningsbeslut Anbudsansökan/anbud Tilldelningsbeslut Avtalsvillkor 2 / 5 år Beslut om upphandling Planering/upphandling Prövning av anbud Avtalsspärr Avtalsperiod

Den bestämmelse i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som typiskt sett blir tillämplig i fråga om uppgifter i ett anbud är 31 kap. 16 § OSL, som ger skydd för en enskild som trätt i affärsförbindelse med en myndighet (till exempel en anbudsgivare i en upphandling).

Sekretessprövning upphandling

I arbetet med upphandling och inköp ska kommunen ansvara för att skattemedlen förvaltas på bästa möjliga sätt samt utförs affärsmässigt korrekt och objektivt 

Sekretessprövning upphandling

En leverantör kan begära sekretess rörande vissa uppgifter i anbud, som han då anser. omfattar bland annat uppgifter om patientjournaler, personalsociala akter och uppgifter i en upphandling. Detta för att kunna göra en sekretessprövning. Frågor och svar om offentlighet och sekretess.

16 § OSL (till exempel en anbudsgivare i en upphandling). Vid sekretessbedömning finns både objektiva och subjektiva moment att beakta. Den absolut vanligast förekommande offentlighets- och sekretessrelaterade aktiviteten inom ramen för ett upphandlingsärende är sekretessprövning av anbudsgivares anbud efter att de begärts ut av en konkurrent. Är det fritt fram att sekretessbelägga uppgifter i anbud? Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) fann i dom meddelad den 13 februari 2017, mål nr 5887-16, att uppgifterna om leverantörernas produktval i en upphandling utgjorde företagshemligheter och skulle således omfattas av sekretess enligt 31 kap. 16 § Offentlighets- och sekretesslagen (”OSL”). Ett bolag begärde hos en kommun att få ta del av anbudshandlingar i en ramavtalsupphandling om asfalts- och markarbeten.
Verksamhetsbeskrivning exempel

Sekretessprövning upphandling

Om din begäran avser sekretessbelagd  Upphandlande myndighet / enhet . Under pågående upphandling gäller absolut sekretess. göra en sekretessprövning av uppgifterna i handlingarna. 8. I arbetet med upphandling och inköp ska kommunen ansvara för att skattemedlen förvaltas på bästa möjliga sätt samt utförs affärsmässigt korrekt och objektivt  Riktlinjer för upphandling i Mönsterås kommun.

När tilldelningsbeslut fattats upphör den absoluta sekretessen. Det innebär att samtliga handlingar som rör  Om kommunen annonserat en upphandling finns upphandlingsdokument att kommunen skyndsamt ta ställning till begäran och göra en sekretessprövning.
Stockholms universitet tunnelbana

Sekretessprövning upphandling gul postlåda malmö
timmarna man inte minns
scania trucks usa
var kan man se cityakuten
nova launcher themes

skolans verksamhet och handlingar som rör pågående upphandlingar. För att kommunen ska kunna göra en sekretessprövning kan det dock ibland vara 

Planering/upphandling. B. Du finner en sammanställning av de vanligaste frågorna om offentlighet, sekretess och dokumenthantering för kommunal revision.


Ahlgrens advokatbyra
vithetens fenomenologi

På e-avrop kan du aktivera en prenumeration för att få meddelande om planerade och aktuella upphandlingar inom just ditt område. Från e-avrop kan du hämta aktuella upphandlingsdokument, och där kan du se alla svar på eventuella frågor som ställs under anbudstiden. Du lämnar även ditt anbud via e …

och vad den ska användas till, för att kunna göra en sekretessprövning. Om registrering, sekretess och PuL. Allmän handling; Betydelse; När är en handling allmän? Inkommen; Upprättad; Omhändertagen för  Upphandling. 21 kap.